Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Informe Comunidades Autónomas


Ja està publicat l'Informe Comunidades Autónomas 2018 elaborat per l'Institut de Dret Públic amb la col·laboració, entre altres, de l'Institut d'Estudis Autonòmics de les Illes Balears.

Per a més informació

 portada ICA 2018.png

Col·lecció Informe Comunidades Autónomas (contrasenya iccaa2018)