Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

30/08/1984

Decret 86/1984, de 30 d'agost, pel qual s'assumeixen i es distribueixen les competències transferides per l'Estat en matèria d'estudis d'ordenació del territori i medi ambient

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES

Decret 86/1984, de 30 d'agost, pel qual s'assumeixen i es distribueixen les competències transferides per l'Estat en matèria d'estudis d'ordenació del territori i medi ambient BOCAIB núm. 15 de 1984