Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Novetats


Patrimonio de las Administraciones Públicas (versió castellana)

Per a més informació

Revista Jurídica de les Illes Balears 17

Per a més informació

—30 anys d'informació sobre l'Estat de les autonomies

Per a més informació

Funció pública (4a edició)

Per a més informació

Patrimoni de les administracions públiques (2a edició)

Obra editada en paper i en PDF.

Per a més informació

Llibre d'estil del Govern de les Illes Balears (2a edició)

Per a més informació

—Informe Comunidades Autónomas

Ja està publicat l'Informe Comunidades Autónomas 2018 elaborat per l'Institut de Dret Públic amb la col·laboració, entre altres, de l'Institut d'Estudis Autonòmics de les Illes Balears.

Per a més informació

Legislación electoral de las Illes Balears, núm. 20 (2a edició)

Per a més informació

Dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (Segon mandat 2006-2012)

Per a més informació