Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Obres en preparació


Règim jurídic del Govern i de l'Administració (4a edició) (Col·lecció "Eines")

Protecció de dades de caràcter personal i normativa de transparència (3a edició) (Col·lecció "Eines")