Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Qui som


Personal de l'IEA:

Sr. Lluís J. Segura Ginard (Director)

Sra. Margarita Cunill Crespí (Cap de Departament)

Sr. Miquel Aguiló Llobera (Cap de Servei)

Sr. Carlos González Amate (Cap de Secció)

Sra. Maribel Martín Martín

Sra. Fernanda Martínez Tesouro