Torna

Matrícula PBAU

Noves dates PBAU 2020. Convocatòria ordinària: dies 7, 8 i 9 de juliol.

Noves dates matrícula PBAU: del 25 al 29 de maig.

Adaptacions exàmens PBAU 2020.

 

 

 

 

Nou procés de matrícula i informació PBAU

NOVETAT: El curs escolar 2018-2019 va començar un procés de modernització i actualització de la Prova de Batxillerat d'Accés a la Universitat (PBAU). Dins d'aquest procés, el primer canvi significatiu és al procediment de matrícula i a l'accés a la informació dels resultats de la prova.

Els canvis més importants són els següents:

  1. Els alumnes han d'estar tutoritzats pel centre en tot el procediment de matrícula a la PBAU.
  2. La matrícula es farà al GestIB per part del centre.
  3. Els alumnes hauran de pagar la matrícula al web de la UIB per a tràmits dels alumnes, que es denomina UIBdigital. (https://uibdigital.uib.es/)
  4. Per a complir el punt anterior, els alumnes hauran d'obtenir prèviament unes credencials d'accés (usuari i clau). El suport tècnic d'aquest procés el farà la UIB, però el centre tutoritzarà als alumnes.
  5. Es podran consultar la matrícula i les qualificacions de forma simultània al GestIB i a UIBdigital.


Per a més informació:

ordenacio@dgplacen.caib.es

Telèfon: 971177783