Torna

Memòria democràtica.

CARTES DE LA MEMÒRIA

Cartes de la Memòria

27/08/2021 ANDREU BLANCH BAUZÁ
ANDREU BLANCH BAUZÁ Escrit per Joana Aina Blanch Preto
27/08/2021 ANDREU PARIS MARTORELL
ANDREU PARIS MARTORELL Escrit per Antònia Paris Llompart
27/08/2021 ANDREU SASTRE FERRAGUT
ANDREU SASTRE FERRAGUT Escrit per Josep Baño Sastre
27/08/2021 ANGEL FERNÁNDEZ LA FONT
ANGEL FERNÁNDEZ LA FONT Escrit per Josep Lluís Fernández Albertí
27/08/2021 ANTONI COMPANY OLIVER
ANTONI COMPANY OLIVER Escrit per Antoni Pallicer
27/08/2021 ANTONI FRAU SANS
ANTONI FRAU SANS Escrit per Rosalia Magdalena Frau
27/08/2021 ANTONI PASQUAL GALMÉS
ANTONI PASQUAL GALMÉS Escrit per Francesca Pasqual Perelló
27/08/2021 ANTONI SITGES FEBRER
ANTONI SITGES FEBRER Entrevista per Jaume Adrover, Diari Ara Balears
27/08/2021 ANTONI ALOMAR MAS
ANTONI ALOMAR MAS Escrit per Francisca Alomar Jaume
27/08/2021 ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Escrit per María Jesús Balaguer Rodríguez
27/08/2021 ANTONIO RAMON PRATS
ANTONIO RAMON PRATS Escrit per Joan Ramon Prats
27/08/2021 ANTONIO RUBIO ARAGÓN
ANTONIO RUBIO ARAGÓN Escrit per Antoni Armengol Coll
27/08/2021 BERNAT MATEU FERRER
BERNAT MATEU FERRER Escrit per Maria Antònia Oliver París
27/08/2021 FRANCISCO CABELLO JURADO
FRANCISCO CABELLO JURADO Escrit per la família Cabello- Arteaga
27/08/2021 GABRIEL GELABERT RIERA
GABRIEL GELABERT RIERA Escrit per Francisca Gelabert Umbert
27/08/2021 GABRIEL VIVES BIBILONI
GABRIEL VIVES BIBILONI Escrit per Margalida Bosch Gomila
27/08/2021 GUILLEM FEBRER MAS
GUILLEM FEBRER MAS Escrit per Bernat Febrer Pereira
27/08/2021 JAUME BAUÇÀ FAR
JAUME BAUÇÀ FAR Escrit per Francesc Huertas
27/08/2021 JAUME NADAL CAÑELLAS
JAUME NADAL CAÑELLAS Escrit per Catalina Sabater Nadal
27/08/2021 JAUME REBASSA GARCIES
JAUME REBASSA GARCIES Escrit per Jaume Rebassa Moll
27/08/2021 JAUME VIVES BIBILONI
JAUME VIVES BIBILONI Escrit per Margalida Bosch Gomila
27/08/2021 JOAN ALEMANY I VILLALONGA
JOAN ALEMANY I VILLALONGA Escrit per Ayda Akbiçak
27/08/2021 JOAN CANYELLES CAMPLLONCH
JOAN CANYELLES CAMPLLONCH Escrit per Rafael Bosch Canyelles
27/08/2021 JOAN LLABRÉS MARTÍ
JOAN LLABRÉS MARTÍ Escrita per Carlos Lopez de Padilla
27/08/2021 JOAN LOSA CAMPOMAR
JOAN LOSA CAMPOMAR Escrit per Maite Blázquez Losa
27/08/2021 JOAN PONS ALOMAR
JOAN PONS ALOMAR Escrit per Jerònia Pons Pons
27/08/2021 JOSÉ SANTAMARIA ANCHEL
JOSÉ SANTAMARIA ANCHEL Escrit per Alberto Sánchez Moro
27/08/2021 JOSEP MIRALLES GARAU
JOSEP MIRALLES GARAU Escrit per Apol·lònia Miralles Xamena
27/08/2021 LLORENÇ COLL SASTRE
LLORENÇ COLL SASTRE Escrit pels seus nets
27/08/2021 LLORENÇ MARTORELL SUAREZ
LLORENÇ MARTORELL SUAREZ Escrit per Coloma Martorell
27/08/2021 LLORENÇ MARTORELL SUAREZ
LLORENÇ MARTORELL SUAREZ Escrit per Maria Mulet Martorell
27/08/2021 LLORENÇ VAQUER GARCIA, BARTOMEU VAQUER JULIÀ i PERE CAMPS GOMILA
LLORENÇ VAQUER GARCIA, BARTOMEU VAQUER JULIÀ i PERE CAMPS GOMILA Escrit per Maria Antònia Moreno Vaquer i Maria Moreno Portell
27/08/2021 MARIA VAQUER MOLL
MARIA VAQUER MOLL Escrit per Magdalena Nebot Vaquer
27/08/2021 MARIANO GALIANA GALIANA
MARIANO GALIANA GALIANA Escrit per Lluís Cànaves Galiana
27/08/2021 MELCHOR HERNÁNDEZ MOLL
MELCHOR HERNÁNDEZ MOLL Escrit per Margarita Serantes Hernández
27/08/2021 MIQUEL COMPANY CRESPÍ
MIQUEL COMPANY CRESPÍ Escrita per Miquel Company Buades i família
27/08/2021 MIQUEL FIOL I MARTÍ
MIQUEL FIOL I MARTÍ Escrit per Miquel Fiol Garcia
27/08/2021 MIQUEL LLABRÉS MARTÍ
MIQUEL LLABRÉS MARTÍ Escrita per Carlos Lopez de Padilla
27/08/2021 MIQUEL MARQUET PERELLÓ
MIQUEL MARQUET PERELLÓ Escrit per Nadal Serra Marquet
27/08/2021 MIQUEL MARTORELL FIOL
MIQUEL MARTORELL FIOL Escrita per Jaume Martorell Fullana
27/08/2021 MIGUEL MONSERRAT PARETS
MIGUEL MONSERRAT PARETS Escrit per Andrés Monserrat Ollers
27/08/2021 MIQUEL MOREY ROSSELLÓ
MIQUEL MOREY ROSSELLÓ Escrit per Catalina Sunyer Morey
27/08/2021 MIQUEL PALMER DURAN
MIQUEL PALMER DURAN Escrit per Sebastià Bonet Palmer
27/08/2021 MIQUEL SERRA LLINÀS
MIQUEL SERRA LLINÀS Escrit per Cristina Robles de Pedro
27/08/2021 RAFEL VALLS SEGURA
RAFEL VALLS SEGURA Escrit per Margalida Socies
27/08/2021 RAMÓN RODRIGUEZ QUIROGA
RAMÓN RODRIGUEZ QUIROGA Escrit per Antoni Armengol Coll
27/08/2021 SANTIAGO PONS PÉREZ
SANTIAGO PONS PÉREZ Escrit per Antoni Camps Pons
27/08/2021 SEBASTIÀ BONET FULLANA
SEBASTIÀ BONET FULLANA Escrit per Gabriela Bonet Roig
27/08/2021 VICENÇ NICOLAU MARÍ
VICENÇ NICOLAU MARÍ Escrit per Joana Nicolau Servera
27/08/2021 VICENT CERVERA GRAU
VICENT CERVERA GRAU Escrit per Isabel Cervera