Torna

Memòria democràtica.

 

Instruccions per sol·licitar còpies de causes judicials del franquisme cedides per l’associació Memòria de Mallorca al Govern de les Illes Balears

Nom i llinatges

Correu electrònic

Telèfon

Observacions

  • Un cop rebut el formulari o correu electrònic, la Direcció General de Memòria Democràtica contactarà amb la persona sol·licitant per recollir la informació necessària, formalitzar la petició i concertar cita per a la presentació de la sol·licitud formal. La cita es donarà segons ordre rigorós d’entrada de la sol·licitud.

  • Un cop admesa a tràmit la sol·licitud formal d’una única còpia d’una causa judicial del franquisme, es lliurarà la documentació en el termini màxim d’un mes des de la recepció d’aquesta per la Direcció General de Memòria Democràtica.

  • Aquest termini pot ampliar-se per un altre mes en el cas que el volum o la complexitat de la informació que se sol·licita així ho faci necessari.

  • Una mateixa persona, en una o vàries sol·licituds, no pot demanar més de dotze causes durant un termini de quatre mesos. Es prioritzarà el lliurament de documentació a aquelles persones que no hagin fet altres sol·licituds en els sis mesos precedents.

  • Per recollir la documentació, la persona sol·licitant ha de presentar el document acreditau de la seva identitat si és persona física, o de la representació si és persona jurídica, i complimentar i signar el document «Acceptació dels requisits per accedir a les causes judicials del franquisme», en el qual s’estableixen els requisits de l’ús de la documentació que es facilitarà.

  • L’horari de lliurament de la documentació, prèvia cita corresponent, és el següent: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

  • La documentació serà lliurada preferentment en format digital, en la memòria USB que ha d’aportar la persona sol·licitant en el moment de la recollida.

  • El lliurament de la documentació en paper és excepcional, i s’ha de demanar expressament en el moment en què es concerti la cita.

  • Per a qualsevol aclariment o informació addicional podeu fer la consulta corresponent, telefonant al 971 17 78 60, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

  • Us informam que les causes judicials també estan disponibles en el Jutjat Togat Militar Territorial núm.19 de Palma.