Torna

Protocol de primers auxilis i altres problemes de salut als centres educatius

 

Protocol complet de primers auxilis i altres problemes de salut als centres educatius - Protocol de primers auxilis complet.pdf
Introducció - PDF
Protocol general d'actuació - PDF
Annexos 3,4,5,6,7 - Copia de Annex 3,4,5,6,7.ods
Clàusula de protecció de dades - Clausula proteccio de dades Programa CAPDI_CAT  (1).pdf

 Protocols específics d'actuació 

A)

Situacions

d'emergència:

la vida perilla

1) Protocol general per aplicar els primers auxilis - PDF

2) Aturada cardiorespiratòria - PDF

3) Obstrucció de la via aèria, ennuegament - PDF

4) Xoc anafilàctic: reacció al·lèrgica greu - PDF

5) Crisi convulsiva, estat epilèctic - PDF

B)

Actuacions

en cas

 d'accidents

escolars i

altres 

situacions

relatives

a la salut

1) Lesions traumàtiques: contusions, esquinços, luxacions i fractures - PDF

2) Ferides - PDF

3) Hemorràgia nasal o òtica - PDF

4) Accidents i traumatismes oculars - PDF

5) Insolació o cop de calor - PDF

6) Cremades - PDF

7) Accident per electrocució - PDF

8) Dolor - PDF

9) Intoxicacions - PDF

10) Picades d'insectes - PDF

11) Picades d'animals marins - PDF

12) Traumatisme bucodental - PDF

13) Febre - PDF

C)

Problemes

de salut

crònics

1) Diabetes infantil - PDF

2) Asma - PDF

3) Celiaquia - PDF

4) Al·lèrgia alimentària i al làtex - PDF

D) La

farmaciola

La farmaciola - PDF

Annexos

1) Full d'instruccions per administrar glucagó - 1) Administrar glucago.pdf

2) L'exercici físic i l'asma: informació per al professorat - 2) execici fisic i asma.pdf

3) Informació general per al menjador escolar que atén alumnes amb al·lèrgies - 3) informacio menjador i serveis complementaris.pdf
4) Instruccions per prevenir un brot d'al·lèrgia al làtex - 4) prevencio brot al·lergia latex.pdf

5) Llista de materials escolars que poden contenir làtex - 5) material escolar amb latex.pdf

6) Telèfons d'interès per a la farmaciola - 6) telefons.pdf