Torna

Qualitat dels Serveis

Altres iniciatives d'avaluació

Avaluació dels museus, dels arxius i de les biblioteques del Govern de Illes Balears

moment en el qual s'expliquen les àrees de millora detectadesEn el Pla Operatiu de Qualitat 2009, la Conselleria d'Educació i Cultura inclou una avaluació de la seva xarxa de museus, arxius i biblioteques. El maig de 2009 es va presentar l'informe d'avaluació de les sis organitzacions que l'integren, segon el model CAF.

Els resultats es van presentar davant els directors dels centres, la Direcció General de Cultura i la consellera Bàrbara Galmés. També hi va assistir el director del Departament de Qualitat dels Serveis de l'AEVAL, que després va dirigir un taller sobre l'experiència estatal en l'avaluació de museus.

A la foto hi apareix un moment de l'explicació de les àrees de millora detectades.