Torna

Qualitat dels Serveis

Publicació Model CAF

Dins la línea estratègica de sensibilització de l'organització, s'ha treballat en la traducció del model CAF a la llengua catalana. Com a resultat, el mes de desembre de 2008 es va acabar d'editar i imprimir el llibre CAF. El Marc comú d'avaluació. Millorar una organització per mitjà de l'avaluació, que posa a l'abast de l'Administració del Govern de les Illes Balears els mateixos instruments d'avaluació i innovació dels serveis públics que es fan servir a la resta d'Europa i que us facilitam en aquest espai.

pdf  CAF marc de avaluació

pdf quadre61
pdf quadre62
pdf quadre64
pdf quadre68