torna

Detall de la notícia

Imatge 3990586

Estructura, valoració i models de les proves

Estructura i descripció de les proves

Model de proves aprovats per la Comissió Tècnica d'Avaluació de Coneixements de Català (CTACC), d'acord amb el Decret 21/2019, de 15 de març, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 35, de 16 de març de 2019).

També es publiquen, a tall de resum, les novetats en les proves de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 que s'han produït arran dels canvis que comporta el nou Decret d'avaluació i certificació.