torna

Detall de la notícia

Imatge 5498287

Publicació de la memòria de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears

S'ha publicat la memòria 2020-2021 de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears en què es recull la informació sobre la feina duita terme els primers tretze mesos d'activitat de l'Oficina, des de la seva posada en funcionament, el 4 de desembre de l'any 2020, fins al 31 de desembre de l'any 2021.

En aquesta publicació s'ofereix informació sistematitzada sobre els casos tractats, que s'exposen classificats segons diferents criteris: el tipus d'iniciació, la naturalesa de les sol·licituds d'actuació ateses, la llengua i els àmbits afectats, etc.

D'altra banda, també s'hi dona compte d'altres actuacions de l'Oficina, com ara la seva tasca de divulgació d'informació sobre drets lingüístics o la seva participació en els tràmits d'audiència normativa en què ha intervingut la Direcció General de Política Lingüística proporcionant assessorament jurídic en aquesta matèria.

L’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics tramita reclamacions sobre la vulneració de drets lingüístics i recull suggeriments sobre la tutela d’aquests drets. També atén consultes sobre drets lingüístics i la normativa que els empara, i divulga informació sobre la matèria. Fa un paper de mitjancera en els casos de vulneració dels drets, a partir de la col·laboració, l’assessorament i l’oferiment de recursos. 

Els ciutadans s’hi poden adreçar al telèfon 971 17 60 97, a l’adreça electrònica oficina@dgpoling.caib.es o bé presentar una sol·licitud d'actuació davant una oficina de registre. Així mateix, l’Oficina disposa de la pàgina web oficinadretslinguistics.caib.cat.

Podeu consultar la memòria 2020-2021 de l'Oficina clicant aquí.