torna

Detall de la notícia

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE GENER DE 2023: resultats provisionals

Publicació dels resultats provisionals de les proves de llengua catalana de la convocatòria de gener de 2023 

Nota informativa: s’ha detectat que, per una errada informàtica, algunes qualificacions de les proves orals no s’han carregat correctament a la base de dades i les persones afectades apareixen com a no presentades en aquesta àrea. Tot i que es farà una revisió d’ofici, us recomanam que faceu una sol·licitud de revisió de la prova.

 

RESULTATS PROVISIONALS PER NIVELL 

Consultau al final d’aquesta pàgina les llistes de resultats provisionals per nivell. 

Requisits per ser apte 

Nivell A2: àrea 1 (60 punts), àrea 2 (60 punts) i àrea 3 (60 punts)

Nivells B1, B2 i C1: àrea 1 (60 punts), àrea 2 (60 punts), àrea 3 (60 punts) i àrea 4 (60 punts) 

Altres informacions 

— El guionet (—) a l’àrea 2 (nivell A2) o a l’àrea 3 (nivells B1, B2 i C1) indica que no s’ha corregit aquesta àrea perquè no s’ha superat l’àrea 1 (nivell A2) o les àrees 1 i 2 (nivells B1, B2 i C1).

— La qualificació de 0 punts en la columna de l’àrea 2 o de l’àrea 3, segons el nivell, és el resultat d’aplicar els criteris de correcció (p. ex., nombre mínim de paraules).

— El guionet (—) a l’àrea 3 (nivell A2) o en l’àrea 4 (nivells B1, B2 i C1) indica que l’examinand no es va presentar a la prova oral. 

 

TRÀMIT DE REVISIÓ DE PROVES (TANCAT)

El termini per sol·licitar la revisió de les proves és del 2 al 3 de març, ambdós inclosos. 

 

EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS 

Després de la publicació dels resultats definitius (30 de març) i una vegada duit a terme el tràmit de vista, la directora general de Política Lingüística ordenarà la publicació en el BOIB, mitjançant una resolució, de la relació d’aptes definitiva de cada certificat d’acord amb els resultats aprovats pels tribunals, i s’expediran els certificats corresponents. 

La previsió és que els certificats oficials s’enviïn durant el mes de maig per correu electrònic a l’adreça electrònica que es va fer constar en la sol·licitud d’inscripció. 

Sempre que hi hagi una causa justificada per la qual no es pugui esperar l’expedició del certificat oficial, es pot sol·licitar un certificat provisional a l’adreça electrònica provescatala@dgpoling.caib.es. En el missatge s’han d’indicar les dades següents: motiu que justifiqui l’expedició del certificat provisional, nom complet, DNI i nivell del qual s’és apte.