Convenis del CES

Relació de convenis de col·laboració subscrits pel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears al llarg de 2022

Relació de convenis de col·laboració subscrits pel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears al llarg de 2021

Relació de convenis de col·laboració subscrits pel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears al llarg del tercer quadrimestre de 2018

  • Conveni de col·laboració entre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el Cercle d'Economia de Mallorca

Relació de convenis de col·laboració subscrits pel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears al llarg del segon quadrimestre de 2018

Butlletí: BOIB núm. 114
Data:
15 de setembre de 2018

PDF Veure normativa (130 Kb)

Llista de convenis subscrits

Conveni de col·laboració entre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme

Conveni de col·laboració entre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears.

Conveni de col·laboració entre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la realització de pràctiques externes curriculars i extracurriculars d’estudiants de grau i postgrau de títols oficials i propis de la UIB.

Conveni de col·laboració entre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a l’elaboració conjunta d’un estudi sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les Illes Balears que pren com a horitzó l’any 2030.

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i la Fundació Marilles en matèria socioeconòmica i medioambiental.

Conveni de col·laboració entre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) i l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) per al disseny tècnic de l’operació estadística referent a l’obtenció de la Renda bruta disponible de les llars per municipi.

Relació de convenis de col·laboració subscrits pel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears al llarg del primer quadrimestre de 2012

Butlletí: BOIB núm. 83
Data: 09-06-2012

PDF Veure normativa  (15 Kb)

Relació de convenis de col·laboració subscrits pel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears al llarg del primer quatrimestre de 2011

Butlletí: BOIB num. 81
Data: 02-06-2011

PDF  Veure normativa (15 Kb)