Normativa

 Funcions dels llocs de treball

Número de butlletí: BOIB 91/2006
Data: 29-06-2006

 Veure la normativa
Ordre del president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears per la qual s'aproven les funcions dels llocs de treball amb dotació pressupostària del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears