Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

26/07/2006

Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut

JOVENTUT

Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut BOIB núm. 109 de 2006

 

Afectada per:

 

Correcció d’errades tipogràfiques de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut BOIB núm. 112 de 2006

 

 

Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior BOIB núm. 171 de 2010

Decret llei 10/2012, de 31 d’agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals per garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat BOIB núm. 129 de 2012

 

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document