Torna

Memòria democràtica.

CENS DE SÍMBOLS, LLEGENDES I MENCIONS FRANQUISTES

Per donar compliment a la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixements democràtics de les Illes Balears la conselleria de Cultura, Participació i Esports encarregà l'elaboració del Cens de Simbologia a l'historiador Bartomeu Garí i s'entregà a la conselleria el primer esborrany a finals del 2018. Fins al maig de 2019 es treballà el contingut del cens. La conselleria de Cultura, Participació i Esports després d'haver gestionat el contingut final del cens el presentà a Consell de Govern el dia 7 de juny de 2019 i la Comissió de Memòria i Reconeixements Democràtics l'aprovà el 19 de juny. Des del 20 de juny de 2019 el contingut del Cens de Símbols, Llegendes i Mencions Franquistes de les Illes Balears és públic. El 30 d'abril de 2020 es presentà formalment al Parlament de les Illes Balears.

Cens_de_Simbologia_2.pdf Índex cens de simbologia franquista.pdf

Cens_simbologia_publicat-editado (2).pdf Cens de símbols, llegendes i mencions franquistes de les Illes Balears.pdf