Torna

Secció de mesures de medi obert del Servei de Menors

  

El nostre equip d'educadors i educadores de medi obert s'encarrega de fer el seguiment de les mesures no privatives de llibertat que imposen els jutges i jutgesses de menors. A continuació, s'exposen de la primera a la vuitena mesura.