A la SEU ELECTRÒNICA del Govern, els tràmits amb l'opció telemàtica es distingeixen amb el següent logotip:

desc_tramit_linia.jpg

En cas de necessitar assistència tècnica per a Procediments que tenguin tràmits amb l'opció telemàtica, disposau del Formulari d'Incidències creat a tal efecte.

desc_acces ajuda.jpg

Des de qualsevol d'aquests tràmits amb opció telemàtica, podeu accedir a l'Ajuda per a tramitacions telemàtiques, on teniu la possibilitat de definir quin tipus de problema s’ha generat:

desc_acces FI.jpg

Cal escollir “Dubtes Funcionals” si el problema està relacionat amb el funcionament del tràmit (com emplenar els camps, com annexar documents, etc.)

Cal escollir “Problemes amb el Pagament” només en el cas que es generi qualque error en aquest sentit.

Cal escollir “Problemes amb firma o certificat” si el vostre problema recau sobre la funcionalitat de firma o autenticació.

Per a més informació o dubtes que puguin sorgir relacionats amb l’autenticació o firma amb Certificats Digitals, disposau també d’un telèfon d’assistència, el 012, que compta amb un equip especialitzat amb els problemes de firma i certificats. Aquest telèfon està disponible de dilluns a divendres de 8 a 20 hores, i dissabtes de 9 a 14 hores.


Informació Important sobre el telèfon d’assistència 012:
Si telefonau des de fora de les Illes Balears heu de marcar: 971 22 57 91
Si telefonau des de l'estranger: 00 34 971 22 57 91

Política de privacitat:

El Govern de les Illes Balears garanteix la confidencialitat de tota la informació accedida o subministrada durant el procés de suport. En particular, es garanteix el compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el reglament que la desenvolupa.

L'operador de suport es limitarà a visualitzar el contingut de la seva pantalla i subministrar les instruccions adients per resoldre la incidència.

L'operador podrà manipular el contingut del seu ordinador, només quan el ciutadà (vostè) així ho sol·liciti de forma explícita mitjançant l'eina de suport que està a punt d'executar.

La Direcció General d'Estratègia Digital i Simplificació Administrativa conservarà un registre dels missatges electrònics amb l'objectiu de millorar la qualitat del servei i deixar constància de les accions realitzades.

Aquest registre es conservarà per un període de sis mesos.