inici . inicio

   desc_símbolo youtube ok.png    desc_logo twiter.jpg 

Detall El CES Illes Balears en els mitjans de comunicació

II. Compareixença R E núm . 1501/18, sol·licitada pels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, del president del Consell Econòmic i Social, per tal d'explicar el pla d'actuació per al 2018 del CES

22/02/2018

Diari de Sessions de la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears - Núm. 39 / 22 març de 2018

Informació Addicional