Torna

Justícia en Català

Models de documents de l’àmbit jurídic

Recull de documentació jurídica i judicial del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Consta d'una sèrie de fitxes que inclouen les definicions de cada document, esquelets de l'estructura i exemples.

Recull de formularis editables elaborats pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Inclou plantilles de documents jurídics i de documents administratius.

Formularis jurídics editables en matèria de dret civil, penal i administratiu, entre altres, del Servei Lingüístic del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya. També s'hi pot trobar un conjunt de formularis de dret laboral elaborats pel Gabinet Jurídic i el Servei Lingüístic de la UGT i un recull de documents notarials de l'entitat Plataforma per la Llengua.