logo_campanya_llarg.jpg

PRESENTACIÓ

El web Justícia en Català s’ha creat en el marc de la campanya «La justícia, també en català», impulsada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears, la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, el Col·legi d’Advocats, el Col·legi de Procuradors, el Col·legi de Graduats Socials, el Col·legi Notarial, el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i l’Obra Cultural Balear, amb la finalitat de promoure l’ús de la llengua catalana dins l’Administració de justícia i de fomentar el coneixement i el respecte dels drets lingüístics dels ciutadans.

Per assolir aquests objectius, és imprescindible que els treballadors de l’Administració de justícia i els diferents operadors jurídics tenguin la competència suficient en català i els recursos necessaris per poder fer la seva feina en aquesta llengua.

Aquest web s’ha pensat precisament per facilitar l’accés dels treballadors d’aquest àmbit a les eines existents per donar resposta a les necessitats en matèria de llengua catalana que poden tenir en la seva activitat professional. Així, en un únic espai hi trobaran informació sobre l’oferta que hi ha de cursos de llengua catalana, eines i material d’autoaprenentatge, recursos per aprendre llenguatge jurídic i administratiu, cercadors terminològics, models de documents de l’àmbit jurídic, reculls de normativa en català, etc.

S’ha de remarcar que totes les eines que s’ofereixen en aquest web corresponen a entitats i organismes amb una destacada experiència en l’ensenyament del català i en l’elaboració de recursos lingüístics per a l’àmbit jurídic.

Aquest espai s’anirà actualitzant amb nous continguts.

   


 

 novetats_logo.png