Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

NOVETAT20/06/2019

PREUS DEL BLOC ESPECÍFIC DE LES DIFERENTS MODALITATS ESPORTIVES I Nº COMPTE ON FER L'INGRÉS CURS 2019-20

MODALITAT

Nivell I

Cicle inicial

Nivell II

Cicle final

Nivell III

Cicle superior

Número compte on fer l'ingrés

ATLETISME 600€ ES28-2100-8634-2302-0001-2799

BÀSQUET

475€ 625€ 975€

Mallorca

ES92-2038-3276-8260-0027-9100

Menorca

ES12-2038-3276-8660-0029-6543

Eivissa

ES31-2038-3276-8360-0028-7424

HÍPICA

1200€

1400€ ES48-2038-3486-2660-0009-3268

MUNTANYA I ESCALADA

760€ 1450€ ES87-2056-0007-8120-2179-1021

VELA

700€ 800€ ES57-0081-0159-6100-0158-9063

Les taxes del bloc comú, complementari i pràctic dels ensenyaments esportius i els casos d'exempcions i bonificacions es poden consultar al BOIB número 5 de dia 10 de gener de 2019 (http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10926/617527/resolucio-de-la-consellera-d-hisenda-i-administrac) i també al següent enllaç: https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx