Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

15/03/2001

Llei 2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'ordenació del territori

TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES \ CONSELLS INSULARS

BOIB núm. 032, de 15 de març de 2001

Afectada per:

Llei 11/2006 de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears BOIB núm. 133, de 21 de setembre de 2006

Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears BOIB núm. 23, de 21 de febrer de 2019

Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB ext. núm. 84, de 15 de maig de 2020

Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 180, de 20 d’octubre de 2020

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document