esdeveniment

03
abr a 2023
1   esdeveniment
Esdeveniments

Sessió 4/2023 de la Comissió Permanent

03/04/2023 a les 09:00 - 03/04/2023 a les 10:00

Sessió 4/2023 de la Comissió Permanent per debatre els següents punts:

  • Debat i, si escau, aprovació de la proposta de dictamen 3/2023 relativa al projecte de decret sobre el règim d’intervenció administrativa en les activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  • Debat i, si escau, aprovació dels imports corresponents als autors de la memòria anual de l’any 2022.
Torna