esdeveniment

03
mai a 2023
2   Esdeveniments
Esdeveniments

Sessió 6/2023 de la Comissió Permanent

03/05/2023 a les 09:30 - 03/05/2023 a les 10:00

Sessió 6/2023 de la Comissió Permanent per debatre i, si escau, aprovar el dictamen relatiu al projecte de decret pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Esdeveniments

Col·loqui-exposició dels programes electorals

03/05/2023 a les 12:00 - 03/05/2023 a les 13:00

Assistència del president al col·loqui-exposició dels programes electorals a càrrec dels principals partits polítics de Balears.

Lloc: seu de CAEB Palma

Torna