01/2002 - Relatiu al Projecte de decret de modificació del Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la CAIB. (159 KB)

Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Funció pública
Relatiu al Projecte de decret de modificació de l'article 37 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i sobre -en general- la procedència de l'emissió de dictamen preceptiu respecte dels projectes de decret en matèria del personal funcionari i/o laboral que presta serveis per a l'Administració Pública de la comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per a més informació podeu descarregar el següent document