03/2002 - Relatiu al Projecte de decret de modificació de determinats articles del Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (149 KB)

Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria:: Funció pública
Relatiu al Projecte de decret de modificació de determinats articles del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per a més informació podeu descarregar el següent document