03/2004 - Sobre el Projecte de decret pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió dels llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la CAIB. (189 KB)

Comissió de treball: Comissió d'Àrea Social
Matèria:: Funció pública
Sobre el Projecte de decret pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió dels llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per a més informació podeu descarregar el següent document