04/2005 - Aquest dictamen es va aprovar com l'Informe 2/2005 relatiu al Projecte de llei de mesures transitòries per a l'atorgament de la llicència autonòmica de gran establiment comercial a les Illes Balears (150 KB)

Comissió de treball: Comissió d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria:: Comerç - Indústria - Serveis.
Aquest dictamen es va aprovar com l'Informe 2/2005 relatiu al Projecte de llei de mesures transitòries per a l'atorgament de la llicència autonòmica de gran establiment comercial a les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document