06/2006 - Relatiu a l'Avantprojecte de llei integral d'atenció i dels drets del menor a les Illes Balears (66 KB)

Comissió de treball: Comissió d'Àrea Social.
Matèria: Serveis Socials.
Relatiu a l'Avantprojecte de llei integral d'atenció i dels drets del menor a les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document