07/2005 - Relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen es regulen els procediments d'acolliment familiar, d'adopció i de determinació d'idoneïtat (188 KB)

Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria:: Família
Relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen es regulen els procediments d'acolliment familiar, d'adopció i de determinació d'idoneïtat.

Per a més informació podeu descarregar el següent document