09/2005 - Sobre el Projecte de decret pel qual es regula la concessió de vacances del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (173 KB)

Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria:: Funció pública
Sobre el Projecte de decret pel qual es regula la concessió de vacances del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document