10/2004 - Relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret que regula el règim retributiu i de condicions de treball del personal funcionari al servei de la CAIB que ocupa llocs de treball en el Servei Balear de la Salut. (212 KB)

Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria:: Funció pública
Relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 89/1997, de 4 de juliol, que regula el règim retributiu i de condicions de treball del personal funcionari al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears que ocupa llocs de treball en el Servei Balear de la Salut.

Per a més informació podeu descarregar el següent document