10/2005 - Relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la comunitat

Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria:: Funció pública
Relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i del Decret 68/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document