10/2008, relatiu a l'Avantprojecte de Llei de rehabilitació i millora de barris de les ciutats i pobles de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Vivenda - Construcció - Urbanisme
relatiu a l'Avantprojecte de Llei de rehabilitació i millora de barris de les ciutats i pobles de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document