10/2009, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea l'especialitat d'estadística dins l'escala de recerca, desenvolupament i innovació del cos facultatiu superior i del cos facultatiu tècnic de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: Funció Pública
relatiu al Projecte de decret pel qual es crea l'especialitat d'estadística dins l'escala de recerca, desenvolupament i innovació del cos facultatiu superior i del cos facultatiu tècnic de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document