10/2018, relatiu al projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic aplicable a l'atorgament de títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones terrestres i a la inscripció d'aquests títols en el Registre de Títols habilitants per a la Radiodifusió Sonora Analògica i Digital en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

relatiu al projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic aplicable a l’atorgament de títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones terrestres i a la inscripció d’aquests títols en el Registre de Títols habilitants per a la Radiodifusió Sonora Analògica i Digital en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Comissió de treball: Comissió de Treball d’Economia, desenvolupament regional i medi ambient

Matèries: Mitjans de comunicació social

Per a més informació podeu descarregar el següent document