10/2021 - relatiu al projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic i funcionament de la Comissió de medi ambient de les Illes Balears i es desenvolupa el procediment de l’avaluació ambiental

Dictamen núm. 10/2021 relatiu al projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic i funcionament de la Comissió de mediambient de les Illes Balears i es desenvolupa el procediment de l’avaluació ambiental

Comissió de Treball: Comissió de Treball d’Economia, desenvolupament regional i medi ambient

Matèria: Comissió de medi ambient de lesIlles Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document