11/2005 - Relatiu al Projecte de decret pel qual s'aprova la concessió de premis al personal funcionari i laboral al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears per haver obtingut nivells de català superiors als exi (113 KB)

Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria:: Funció pública
Relatiu al Projecte de decret pel qual s'aprova la concessió de premis al personal funcionari i laboral al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears per haver obtingut nivells de català superiors als exigits per ingressar en la funció pública

Per a més informació podeu descarregar el següent document