1/2008 - relatiu al Projecte de Decret pel qual es regular l'aplicació en l'àmbit agrícola i ramader de la llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències inegrades d'activitat de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Agricultura-Ramaderia
Relatiu al Projecte de Decret pel qual es regula l'aplicació en l'àmbit agrícola i ramader de la llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document