1/2009, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula l'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés i de mobilitat, del sector públic sanitari de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears

Comissió de treball: comissió de treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Funció Pública
relatiu al Projecte de decret pel qual es regula l'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés i de mobilitat, relatius a la funció pública estatutària i per ocupar llocs de treball que es convoquin en el sector públic sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document