1/2011, relatiu a l'Avantprojecte de llei reguladora de la protecció de les persones consumidores o usuàries en els serveis de telefonia i Internet a les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió Permanent

Matèria: Consum. Protecció dels consumidors

relatiu a l'Avantprojecte de llei reguladora de la protecció de les persones consumidores o usuàries en els serveis de telefonia i Internet a les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document