12/2003 - Sobre el Projecte de decret del Reglament que regula l'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per a l'ocupació de llocs de treball en l'àmbit de l'Administració de la CAIB. (245

Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria:: Funció pública
Sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament que regula l'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per a l'ocupació de llocs de treball que es convoquin en l'àmbit de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per a més informació podeu descarregar el següent document