12/2012, relatiu a l'Avantprojecte de llei de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió Permanent

Matèria: Pesca

relatiu a l’Avantprojecte de llei de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document