13/2012, relatiu al Projecte de reglament pel qual es regulen determinats aspectes conformadors de la prestació de serveis turístics a establiments i en activitats turístics

Comissió de treball: Comissió Permanent

Matèria: Turisme. Hoteleria. Restauració. Lleure. Temps lliure. Recreació

relatiu al Projecte de reglament pel qual es regulen determinats aspectes conformadors de la prestació de serveis turístics a establiments i en activitats turístics

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document