14/2021 - relatiu a l'avantprojecte de llei de cooperació per a la transformació global

La Comissió de Treball de l'Àrea Social elabora una proposta de dictamen que és elevada a la Comissió Permanent. Aquest òrgan aprova finalment el dictamen el dia 11 de novembre de 2021

Matèria: Avantprojecte de llei de cooperació per a la transformació global

Per a més informació podeu descarregar el següent document