15/2018, relatiu a l'avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

relatiu a l'avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió de Treball d’Àrea Social

Matèries:

- Asumptes Sociales

- Benestar social. Desenvolupament social. Serveis socials

- Familia

- Infància. Menors

Per a més informació podeu descarregar el següent document