15/2021 - relatiu al projecte de decret pel qual s'aprova el reglament orgànic de les escoles públiques infantils, col·legis públics d'educació primària, col·legis públics d'educació infantil i primària, col·legis públics d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments de música, col·legis públics d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària i instituts d'eduació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

La Comissió Permanent aprova el dictamen 15/2021

Matèria: projecte de decret pel qual s'aprova el reglament orgànic de les escoles públiques infantils, col·legis públics d'educació primària, col·legis públics d'educació infantil i primària, col·legis públics d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments de música, col·legis públics d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària i instituts d'educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document